Ostatní informace

 

Informace k platbách rodičů za tréninkové hodiny dětí

Pokud není s trenéry dohodnuto jinak, žádáme všechny rodiče, aby platby za

tréninkové hodiny dětí poukazovali na účet Tenisového oddílu TJ Agrotec Hustopeče :

číslo : 2100484646/2010  Fio Banka a.s.

a do textu (poznámky) uvedli jméno dítěte.