Aktuality

21.03.2018 00:00

Členská schůze TO - 26.03.2018 - 18.00

Místo : salonek restaurace Formanka.  

Program :    

  1. Zhodnocení sezony 2017
  2. Hospodaření v roce 2017
  3. Provoz, brigády a investice v roce 2018    
  4. Obsazenost kurtů a členské příspěvky
  5. Volby členů výboru tenisového oddílu
  6. Různé—————


02.09.2017 "Jen tak"

/album/a03-09-2017-jen-tak/a20170902-113741-jpg/
/album/a03-09-2017-jen-tak/a20170902-113759-jpg/
/album/a03-09-2017-jen-tak/a20170902-113839-jpg/
/album/a03-09-2017-jen-tak/a20170902-145450-jpg/

—————


Aktuality 2017

24.08.2017 09:01

02.09.2017 Turnaj ve čtyřhrách "Jen tak"

Výsledky turnaje :

1) Radek Sedláček - Radek Pich

2) Ivoš Haškovec - Radek Prokeš

3) Svaťa Cabal - Laďa Švestka

****************************.

—————

18.04.2017 15:50

27.05.2017 - Memoriál Ladislava Sadílka - III. ročník

Výsledky turnaje :

1) Drahoš Herzán - Přemek Cendelín

2) Jirka Matuška - Radek Prokeš

3) Ivo Galousek - Lukáš Galousek

****************************

 

V sobotu 27.05.2017 se uskuteční na kurtech TO III. ročník memoriálu Ladislava Sadílka, soutěž čtyřher.

—————


25.3.2017 Jarní brigáda

/album/brigada/a20170325-102025-resized-1-jpg1/
/album/brigada/a20170325-102038-resized-1-jpg1/
/album/brigada/a20170325-104541-resized-1-jpg1/
/album/brigada/a20170325-110900-resized-1-jpg1/
/album/brigada/a20170325-110916-resized-1-jpg1/
/album/brigada/a20170325-113727-resized-1-jpg1/

—————


Aktuality

23.03.2015 11:52

14.02.2015 - 1. letošní brigáda

V sobotu 14.2.2015 se konala na kurtech první letošní brigáda, která se úspěšně pokusila napravit škody po předešlé větrné a sněhové vánici. Jak je vidět z přiložených fotek, padl k zemi celý plot na kurtu číslo 3. Bylo nutno všechny stojky postavit, narovnat plot a navařit opěry tak, aby nedošlo k dalšímu poškození celého plotu.

Počítáme s tím, že na jarní brigádě 11.4. se provede konečná úprava tohoto plotu včetně natáhnutí zelených zástěn.

Výbor TO děkuje všem, kteří se této mimořádné neplánované brigádě zúčastnili. Fotky ZDE

—————

21.12.2014 11:55

PF 2015

Vážení členové tenisového oddílu,

výbor TO přeje Vám i všem přiznivcům tohoto nádherného sportu vše nej ..... a  hodně zdařilých tenisových výměn v roce 2015.

 —————

12.12.2014 07:47

Konec dobrý - (snad) všechno dobré

Na včerejším zastupitelstvu města (11.12.2014) byla s definitivní platností schválena účelová dotace pro náš Tenisový oddíl ve výši 200.000 Kč, která bude použita na odkup stávajících kabin od p. Cabala - a to do majetku města. Tím se završila 1. a nejdůležitější etapa, trvající více jak rok, která nám umožní konečně provést kolaudaci těchto kabin, čili jejich úplnou "legalizaci".

Navíc, po úhradě všech nákladů spojených s touto transakcí, bude větší část těcho peněz ponechána v tenisovém oddíle pro další rozvoj areálu, což bylo nezbytnou podmínkou pro schválení dotace. Předpokládáme tedy v roce 2015, kdy proběhne převod prostředků na TO, že upravíme buňky pro kolaudaci, vybudujeme pergolu před kabinami a malé dětské hřiště pro děti, které čekají s rodiči na své sourozence, kteří právě na kurtech trénují.

Je třeba ještě poznamenat, že druhou podmínkou města bylo převést bezúplatně inženýrské síte pod kabinami do majetku města, což bylo příslíbenou a bude smluvně dořešeno.

Zároveň je nutno poděkovat Svaťovi Cabalovi za vstřícnost, trpělivost při řešení tohoto převodu a za jeho několikerou osobní účast na jednáních s městem.

Více se můžete dočíst na stránkách města ZDE

—————

17.11.2014 07:20

Letní tenisová sezóna 2014 skončila - jaká byla ?

Vážení tenisoví přátelé,

tenisová sezóna na našich kurtech skončila. Na tu další si musíme počkat do konce března/začátku dobna, kdy ji zahájíme nejen členskou schůzí, ale taky sérií brigád podle letošného vzoru. Letošní skutečnost potvrdila, že brigády jsou nezbytnou součástí klubového života (práce je vždy dost) a že je dobré tuto brigádu alsolvovat, nikoli ji nechat alternativně zaplatit.

A kolik máme v roce 2014 členů ?
žáci - 18    studenti - 3      dospělí - 57    senioři - 3 ---> celkem tedy 81 členů

A co se nám podařilo ?

- provést nábor nejmladších ročníků a zahájit tréninky dětského TO pod vedení 2 zkušených trenérů

- získat "městskou" dotaci na provoz TO ve výši 40.000 Kč, z níž jsme pokryli především materiální vybavení pro tréninky žáků a nájmy krytých hal a tělocvičen během zimního tréninkového období

- kompletně inovovat štěrkové okraje po celé délce plotu, částečně obměnit profilová zakončení k uchycení plotu, vyměnit a doplnit zelené stínící plachty, opět opravit světla k večernímu hraní

- pokročit s kolaudací kabin (odhady) tak, aby byly splněny všechny podmínky města pro odkup kabin do jejich majetku. Tento bod se díky nevyplněným slibům některých radních a díky povolebním změnám na radnici přesouvá na konec roku 2014 a do 2015

- dokončit renovaci všech laviček a empajrů na kurtech

- zprovoznit webové stránky oddílu - už se blížíme k 1.000 přístupům

- uspořádat několik hodnotných turnajů - Hustopečská kanářiska, na který se celke vystřídalo přes 30 hráčů, což je významný nárůst

- zapojit do tenisového dění i "mladší nadějnou generaci" od 35 let ....

A co se nám nepodařilo ? (a co musíme v roce 2015 v rámci brigád dokončit ?)

- dokončit obměnu všech již nakoupených profilových zakončení tak, aby úprava plotu byla kompletní

- nakoupit vhodný stojan pro jízdní kola

- rozloučit se s krtkem, který ničí travnatý okraj kurtu u zdi ....

A co nás čeká v roce 2015 dalšího ?

- v rámci renovace městské zeleně v areálu SPOZAMu a sportovního stadionu práce na úklidu dřevní hmoty

- investice do areálu z obdržených peněz za odkup kabin, která je dle dohody podmínkou pro tuto transakci (nabízí se investice do pergoly a vybudování malého dětského pískového hřiště pro rodiče s dětmi čekající na trénující potomky)

- opětovná žádost na "městskou" dotaci", v případě potřeby i žádost "na kraj"

- zabezpečit u SPOZAMu, aby veškerá světla nad kurty svítila dle potřeby, ne - když se jim zachce

- .... další dle požadavků členů na základě členské schůze 2015. Nicméně již dnes můžete posílat své návrhy předsedovi TO.

A jaká tedy byla sezóna 2014 ?

Jsem přesvědčen, že úspěšná, nicméně vždy je možnost se zlepšovat a je především na členech, aby své podněty nenechali "ve skříni".

Z hlediska hospodaření oddílu budeme znát přesná čísla kolem letošních Vánoc, protože již budou vyúčtovány dotace .....

Na závěr :

Díky vám všem, kteří jste se jakkoli podíleli na chodu oddílu, samozřejmě i našemu správci Frantovi Hromkovi, Lucce Stehlíkové za pomoc při řešení a doúčtování dotací, panu Maděryčovi za svářečské práce, všem sponzorům, hráčům a Evě za úspěšnou reprezentaci oddílu v okresní souteži, trenérům dětského oddílu  ..... 

 

—————

30.09.2014 09:16

Změna ve výboru TO

Dne 29.9.2014 výbor TO přijal rezignaci člena výboru Zbyńka Kolegára a na toto uvolněné místo byla jako první náhradník z posledních voleb navržena Eva Viková.

Eva nabídku přijala a stala se od 29.9.2014 členkou výboru TO odpovědnou za dotace, protože v současné době máme možnost čerpat dotace celkem ze 4 titulů. a to jak z městských, tak i z krajských.

Výbor TO tímto děkuje Zbyňkovi za odvedenou práci především v oblasti mládežnického tenisu.


—————

10.09.2014 11:49

Hustopečské podzimní kanářisko - 27.9.2014

Tradiční turnaj mužských čtyřher hráčů (těsně pod 40 a jakkoli nad) se uskuteční v sobotu 27.9.2014.

—————

18.08.2014 15:12

SOBOTA 23.08.2014 - Kurty uzavřeny - turnaj - čtyřhry - MUŽI

V sobotu 23.8. proběhne na kurtech TO turnaj čtyřher "seniorů" pořádaný na počest 60. narozeńin našeho dlouholetého člena - Svatopluka Cabala. Hezké počasí, dlouhé výměny a především vše nej ... k životnímu jubileu přejí Svaťovi za všechny členy TO členové výboru TO. Výsledky ZDE

—————

12.08.2014 12:31

Nová nafukovací hala Velké Němčice

TO Velké Němčice nabízí předprodej permanentek na zimní sezónu do nově budované nafukovací haly.

Bližší informace - ZDE.

—————

11.07.2014 10:55

Turnaj "O hustopečskou mandlovici" - 6.9.2014

Turnaj mužských čtyřher se uskuteční v sobotu6.9.2014.

 

—————

14.05.2014 12:12

Hustopečské jarní kanářisko - 7.6.2014

Tradiční turnaj mužských čtyřher hráčů starších 40ti let se uskuteční v sobotu 7.6.2014.

—————


Aktuality

19.03.2017 17:31

Pozvánka na členskou schůzi a brigádu

Vážení členové tenisového oddílu,   ve čtvrtek  23.3.2017 v 18:00 se koná v restauraci Formanka členská schůze tenisového oddílu s programem:   1.            Zhodnocení sezony...

—————

23.08.2016 11:16

24.09.2016 - Podzimní kanářisko

V sobotu 24.9. se uskuteční na kurtech TO tradiční Podzimní kanářisko - turnaj dvojic. Přihlášky a informace - správce kurtů František Hromek - 777 616 089.   Výsledky a fotogalerie ZDE

—————

07.06.2016 12:21

18.06.2016 - Červnové kanářisko

V sobotu 18.6. se uskuteční na kurtech TO TJ Hustopeče tradiční "Kanářisko" - turnaj dvojic.Přihlášky - správce kurtů František Hromek - 777 616 089Výsledky a fotogalerie - ZDE

—————

26.04.2016 07:57

28.5.2016 - Memoriál Ladislava Sadílka - II. ročník

V sobotu 28.5. 2016 od 9.00 se uskuteční na kurtech TO II. ročník "open" turnaj čtyřher jako upomínka na Ladislava Sadílka, našeho (nejen)  tenisového kamaráda.hlavní pořadatel : Jirka Pleskač, 607 146 898, jiri.pleskac@seznam.czuzávěrka přihlášek : 25.05.2016Výsledky a fotogalerie -...

—————

19.03.2016 12:08

Pozvánka na členskou schůzi a brigádu

Vážení členové TO, Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat v pátek  1.4.2016.Začátek - 18:00 - v salonku restaurace Formanka s programem: 1.            Zhodnocení sezony 2015...

—————

13.03.2016 19:14

12.03.2016 - První jarní brigáda

V sobotu 12.03.2016 se konala první malá jarní brigáda, která měla za účel provést plošný postřik všech kurtů zelenou skalicí proti všudepřítomnému mechu. Po tomto prvotním postřiku bude následovat profesionální údržba kurtu, kterou provede specializovaná firma z Brna. Termín ještě není znám,...

—————

30.11.2015 07:26

Úprava areálu dokončena

V pátek 27.11.2015 byla dokončena kompletní výměna dlažby v okolí kabin včetně nátěru kabin. Drobné dodělávky už budeme provádět vlastními silami především v rámci jarních brigád. Výbor TO tímto děkuje správci kurtů Františku Hromkovi za přípravu a organizaci prací a Drahošovi Herzánovi za...

—————

19.11.2015 22:37

Úpravy v areálu tenisových kurtů

Do konce listopadu chceme dokončit : - zastřešení pergoly - odvod vody z pergoly do kanalizace - vydláždění chodníků a celého prostranství  

—————

01.11.2015 17:27

Podzimní brigáda

Výbor TO děkuje tímto všem členům, kteří se podíleli v rámci podzimní brigády na "zazimování" kurtů, úpravách plotu na kurtu číslo 3 i úklidu okolí a kabin. Zároveď děkuje i firmě Kamenná krása za dodání materiálu na úpravu části areálu v okolí studny.  

—————

15.10.2015 09:00

24.10.2015 Podzimní brigáda

Vážení členové TO,   Dovoluji si vás pozvat na podzimní brigádu která se bude konat v sobotu 24.10.2014 začátek 9:00 a předpokládané ukončení je v 13:00. Cílem je připravit kurty a okolní areál na zimu a hlavně spravit zadní plot, který byl poškozen větrem během roku . Případné...

—————


Aktuality

19.03.2017 17:31

Pozvánka na členskou schůzi a brigádu

Vážení členové tenisového oddílu,   ve čtvrtek  23.3.2017 v 18:00 se koná v restauraci Formanka členská schůze tenisového oddílu s programem:   1.            Zhodnocení sezony...

—————

23.08.2016 11:16

24.09.2016 - Podzimní kanářisko

V sobotu 24.9. se uskuteční na kurtech TO tradiční Podzimní kanářisko - turnaj dvojic. Přihlášky a informace - správce kurtů František Hromek - 777 616 089.   Výsledky a fotogalerie ZDE

—————

07.06.2016 12:21

18.06.2016 - Červnové kanářisko

V sobotu 18.6. se uskuteční na kurtech TO TJ Hustopeče tradiční "Kanářisko" - turnaj dvojic.Přihlášky - správce kurtů František Hromek - 777 616 089Výsledky a fotogalerie - ZDE

—————

26.04.2016 07:57

28.5.2016 - Memoriál Ladislava Sadílka - II. ročník

V sobotu 28.5. 2016 od 9.00 se uskuteční na kurtech TO II. ročník "open" turnaj čtyřher jako upomínka na Ladislava Sadílka, našeho (nejen)  tenisového kamaráda.hlavní pořadatel : Jirka Pleskač, 607 146 898, jiri.pleskac@seznam.czuzávěrka přihlášek : 25.05.2016Výsledky a fotogalerie -...

—————

19.03.2016 12:08

Pozvánka na členskou schůzi a brigádu

Vážení členové TO, Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat v pátek  1.4.2016.Začátek - 18:00 - v salonku restaurace Formanka s programem: 1.            Zhodnocení sezony 2015...

—————

13.03.2016 19:14

12.03.2016 - První jarní brigáda

V sobotu 12.03.2016 se konala první malá jarní brigáda, která měla za účel provést plošný postřik všech kurtů zelenou skalicí proti všudepřítomnému mechu. Po tomto prvotním postřiku bude následovat profesionální údržba kurtu, kterou provede specializovaná firma z Brna. Termín ještě není znám,...

—————

30.11.2015 07:26

Úprava areálu dokončena

V pátek 27.11.2015 byla dokončena kompletní výměna dlažby v okolí kabin včetně nátěru kabin. Drobné dodělávky už budeme provádět vlastními silami především v rámci jarních brigád. Výbor TO tímto děkuje správci kurtů Františku Hromkovi za přípravu a organizaci prací a Drahošovi Herzánovi za...

—————

19.11.2015 22:37

Úpravy v areálu tenisových kurtů

Do konce listopadu chceme dokončit : - zastřešení pergoly - odvod vody z pergoly do kanalizace - vydláždění chodníků a celého prostranství  

—————

01.11.2015 17:27

Podzimní brigáda

Výbor TO děkuje tímto všem členům, kteří se podíleli v rámci podzimní brigády na "zazimování" kurtů, úpravách plotu na kurtu číslo 3 i úklidu okolí a kabin. Zároveď děkuje i firmě Kamenná krása za dodání materiálu na úpravu části areálu v okolí studny.  

—————

15.10.2015 09:00

24.10.2015 Podzimní brigáda

Vážení členové TO,   Dovoluji si vás pozvat na podzimní brigádu která se bude konat v sobotu 24.10.2014 začátek 9:00 a předpokládané ukončení je v 13:00. Cílem je připravit kurty a okolní areál na zimu a hlavně spravit zadní plot, který byl poškozen větrem během roku . Případné...

—————