Konec dobrý - (snad) všechno dobré

12.12.2014 07:47

Na včerejším zastupitelstvu města (11.12.2014) byla s definitivní platností schválena účelová dotace pro náš Tenisový oddíl ve výši 200.000 Kč, která bude použita na odkup stávajících kabin od p. Cabala - a to do majetku města. Tím se završila 1. a nejdůležitější etapa, trvající více jak rok, která nám umožní konečně provést kolaudaci těchto kabin, čili jejich úplnou "legalizaci".

Navíc, po úhradě všech nákladů spojených s touto transakcí, bude větší část těcho peněz ponechána v tenisovém oddíle pro další rozvoj areálu, což bylo nezbytnou podmínkou pro schválení dotace. Předpokládáme tedy v roce 2015, kdy proběhne převod prostředků na TO, že upravíme buňky pro kolaudaci, vybudujeme pergolu před kabinami a malé dětské hřiště pro děti, které čekají s rodiči na své sourozence, kteří právě na kurtech trénují.

Je třeba ještě poznamenat, že druhou podmínkou města bylo převést bezúplatně inženýrské síte pod kabinami do majetku města, což bylo příslíbenou a bude smluvně dořešeno.

Zároveň je nutno poděkovat Svaťovi Cabalovi za vstřícnost, trpělivost při řešení tohoto převodu a za jeho několikerou osobní účast na jednáních s městem.

Více se můžete dočíst na stránkách města ZDE

—————

Zpět