Letní tenisová sezóna 2014 skončila - jaká byla ?

17.11.2014 07:20

Vážení tenisoví přátelé,

tenisová sezóna na našich kurtech skončila. Na tu další si musíme počkat do konce března/začátku dobna, kdy ji zahájíme nejen členskou schůzí, ale taky sérií brigád podle letošného vzoru. Letošní skutečnost potvrdila, že brigády jsou nezbytnou součástí klubového života (práce je vždy dost) a že je dobré tuto brigádu alsolvovat, nikoli ji nechat alternativně zaplatit.

A kolik máme v roce 2014 členů ?
žáci - 18    studenti - 3      dospělí - 57    senioři - 3 ---> celkem tedy 81 členů

A co se nám podařilo ?

- provést nábor nejmladších ročníků a zahájit tréninky dětského TO pod vedení 2 zkušených trenérů

- získat "městskou" dotaci na provoz TO ve výši 40.000 Kč, z níž jsme pokryli především materiální vybavení pro tréninky žáků a nájmy krytých hal a tělocvičen během zimního tréninkového období

- kompletně inovovat štěrkové okraje po celé délce plotu, částečně obměnit profilová zakončení k uchycení plotu, vyměnit a doplnit zelené stínící plachty, opět opravit světla k večernímu hraní

- pokročit s kolaudací kabin (odhady) tak, aby byly splněny všechny podmínky města pro odkup kabin do jejich majetku. Tento bod se díky nevyplněným slibům některých radních a díky povolebním změnám na radnici přesouvá na konec roku 2014 a do 2015

- dokončit renovaci všech laviček a empajrů na kurtech

- zprovoznit webové stránky oddílu - už se blížíme k 1.000 přístupům

- uspořádat několik hodnotných turnajů - Hustopečská kanářiska, na který se celke vystřídalo přes 30 hráčů, což je významný nárůst

- zapojit do tenisového dění i "mladší nadějnou generaci" od 35 let ....

A co se nám nepodařilo ? (a co musíme v roce 2015 v rámci brigád dokončit ?)

- dokončit obměnu všech již nakoupených profilových zakončení tak, aby úprava plotu byla kompletní

- nakoupit vhodný stojan pro jízdní kola

- rozloučit se s krtkem, který ničí travnatý okraj kurtu u zdi ....

A co nás čeká v roce 2015 dalšího ?

- v rámci renovace městské zeleně v areálu SPOZAMu a sportovního stadionu práce na úklidu dřevní hmoty

- investice do areálu z obdržených peněz za odkup kabin, která je dle dohody podmínkou pro tuto transakci (nabízí se investice do pergoly a vybudování malého dětského pískového hřiště pro rodiče s dětmi čekající na trénující potomky)

- opětovná žádost na "městskou" dotaci", v případě potřeby i žádost "na kraj"

- zabezpečit u SPOZAMu, aby veškerá světla nad kurty svítila dle potřeby, ne - když se jim zachce

- .... další dle požadavků členů na základě členské schůze 2015. Nicméně již dnes můžete posílat své návrhy předsedovi TO.

A jaká tedy byla sezóna 2014 ?

Jsem přesvědčen, že úspěšná, nicméně vždy je možnost se zlepšovat a je především na členech, aby své podněty nenechali "ve skříni".

Z hlediska hospodaření oddílu budeme znát přesná čísla kolem letošních Vánoc, protože již budou vyúčtovány dotace .....

Na závěr :

Díky vám všem, kteří jste se jakkoli podíleli na chodu oddílu, samozřejmě i našemu správci Frantovi Hromkovi, Lucce Stehlíkové za pomoc při řešení a doúčtování dotací, panu Maděryčovi za svářečské práce, všem sponzorům, hráčům a Evě za úspěšnou reprezentaci oddílu v okresní souteži, trenérům dětského oddílu  ..... 

 

—————

Zpět