Změna ve výboru TO

30.09.2014 09:16

Dne 29.9.2014 výbor TO přijal rezignaci člena výboru Zbyńka Kolegára a na toto uvolněné místo byla jako první náhradník z posledních voleb navržena Eva Viková.

Eva nabídku přijala a stala se od 29.9.2014 členkou výboru TO odpovědnou za dotace, protože v současné době máme možnost čerpat dotace celkem ze 4 titulů. a to jak z městských, tak i z krajských.

Výbor TO tímto děkuje Zbyňkovi za odvedenou práci především v oblasti mládežnického tenisu.


—————

Zpět