Pronájem kurtů

Rok 2015

Pokud máte zájem o pronájem kurtů, obraťte se prosím na správce areálu.

Aktuální rozpis obsazenosti všech 3 kurtů je uveden na nástěnce před vchodem

do tenisového areálu.

V případě, že máte zájem o hru v hodiny, kdy není na kurtu přítomen správce,

je možno se s ním předem dohodnout na zapůjčení klíčů od areálu po předchozím

zaplacení hry.

 

Každý návštěvník je povinen při vstupu do areálu dodržovat Provozní řád.


 Cena za pronájem kurtů :

- jednorázový pronájem    -    200 Kč / 1 hrací jednotku ( = 90 minut) na celý kurt

- opakovaný roční pronájem   - 1.900 Kč / rok (zvýhodněné roční vstupné)

- pronájem rodič + dítě              -   500 Kč/rok

- opakovaný krátkodobý pronájem - max. na dobu 1 měsíce - cena dle dohody se správcem